מאמר עבירת השוד – שוד מזוין

עבירת השוד היא אחת מהעבירות המסקרנות  בחוק העונשין שכן היא נחשבת לעבירה אשר משלבת בתוכה אלמנטים הן מעולם עבירות הרכוש והן מעולם עבירות האלימות. עבירת השוד פוגעת פגיעה חמורה בערכים של שמירה על קניינו של האדם ושמירה על החיים, שלמת הגוף וחירותו ועל כן היא נחשבת לעבירה חמורה ביותר. במאמר זה נפרט אודות עבירות השוד ושוד בנסיבות מחמירות

עבירת השוד מעוגנת בסעיף 402 לחוק העונשין תשל"ז 1977, אשר קובע כי אדם אשר גונב מאדם אחר ובשעת המעשה או בסמוך אליה הוא מאיים לבצע מעשה אלימות או נוקט באלימות בפועל, הרי שמדובר בשוד. על פי לשון החוק ניתן להבין שעבירת השוד היא למעשה עבירת גניבה אשר משלבת בתוכה גם דרישה לאלימות או לאיום באלימות מצד הגנב, ומכאן גם נעוץ ההבדל בינה לבין עבירת הגניבה הרגילה.

כפי שראינו עבירה של שוד דורשת כי יתבצע גם מעשה אלימות ( או איום באלימות) תוך כדי ביצוע העבירה, האלימות יכולה להיות מופנית גם כלפי חפצים ואין הכרח שהיא תופנה לבני אדם בלבד. עם זאת,  החוק דורש כי אותה אלימות תתבצע לשם השגת הדבר הגנוב או לצורך עיכוב הקורבן המנסה להכשיל את מעשה הגניבה. בנוסף על התביעה להוכיח כי האלימות שהופעלה בעת ביצוע העבירה הייתה קשורה באופן ישיר לגניבה והיא למעשה זו שאפשרה את הגניבה בפועל. כלומר החוק דורש הוכחה של קשר סיבתי בין הגניבה לאלימות.

חשוב לציין כי האלימות אינה חייבת להתקיים במועד הגניבה עצמה, סעיף 402 (ב) לחוק העונשין קובע שדי בכך שהאלימות תתבצע בסמוך לשעת הגניבה, לפניה או אחריה. כלומר ישנם מקרים שבהם מרשיעים נאשמים בעבירות שוד גם אם האלימות לא ננקטה באופן ספציפי לשם ביצוע השוד אלא שהתקיימה פעילות אלימה כלשהי ואותו שודד ניצל את הפחד שניטע בקרב הקורבנות למעשי האלימות וניצל זאת לצורך גניבה, גם המקריים הללו יחשבו לעבירות שוד.

מעשה אלים, מהו?

לעיתים נדרשים בתי המשפט להכריע האם מעשה מסוים שהתלווה לעבירת הגניבה נחשב למעשה אלימות כדי שניתן יהיה להרשיע את אותו אדם בעבירת השוד. ההלכה אשר נקבעה בעליון בנוגע לשאלה האם התנהגות מסוימת מהווה מעשה אלים, קובעת כי כל מעשה יבחן על פי אמות מידה אובייקטיביות, כלומר הבחינה תעשה מתוך נקודת מבטו של האדם הסביר ולא על פי תחושות סובייקטיביות של הקורבן. הכוונה היא שבמקרים בהם אדם חש מאויים מנקודת מבטו אף על פי שלא הושמעו כנגדו איומים ממשיים וישירים, לא ייחשב הדבר לאיום במעשה אלימות ועל כן לא יהיה ניתן להרשיע בעבירת השוד.

 

שוד בנסיבות מחמירות

שוד בנסיבות מחמירות היא עבירה הדומה במהותה לעבירת השוד, אך הוחלט לייחד לה סעיף מיוחד בחוק העונשין בשל העובדה שהיא מתבצעת תחת נסיבות חמורות יותר מעבירת השוד הרגילה באופן אשר דורש גם ענישה מחמירה יותר. עבירה זו מוגדרת בסעיף 402 (ב) לחוק העונשין – שוד ייחשב לשוד בנסיבות מחמירות או בשמו הפחות פורמלי "שוד מזוין" במידה ובמהלך השוד התקיימו 3 התנאים החלופיים הבאים:

 

  • במהלך השוד התבצע שימוש בנשק חם או קר שיכול לסכן או לפגוע באדם. נאשם יכול ליהות מורשע בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות גם אם הוא לא החזיק בנשק ורק שותפו לביצוע העבירה היא חמוש במהלך ביצוע השוד.
  • תוך כדי השוד אדם אחר נפגע, ואין הכרח כי מדובר דווקא באדם אותו שדדו.
  • כאשר משתתפים בשוד כמה אנשים.

 

ענישה

הענישה המוטלת על אלו שמורשעים בביצוע עבירות של שוד היא חמורה. המחוקק ובתי המשפט מתייחסים לעבירה זו כאחת מהעבירות הקשות ביותר בחוק העונשין ובהתאם לכך נקבעו עונשים מחמירים לאלו אשר מורשעים בגינה. גם בתי המשפט לא מהססים להטיל עונשים כבדים בהתאם לחוק. עונש המאסר המקסימלי בגין עבירת השוד הוא עד 14 שנות מאסר ובגין עבירת השוד בנסיבות מחמירות  עד 20 שנה.

 

סיכום

עבירת השוד נחשבת לעבירה חמורה ביותר, עבירה המשלבת בתוכה אלמנטים מעולם עבירות הרכוש ועבירות האלימות, כפועל יוצא מכך הענישה אשר מוטלת על מורשעים בעבירות שוד היא חמורה ועשויה גם להגיע לעד 20 שנות מאסר בנסיבות מחמירות כפי שפורטו במאמר. על כן במידה ואדם נחשד או מואשם בביצוע של שוד הוא מוזמן לפנות למשרדו של עו"ד פלילי בנימין בן נתן אשר מתמחה במתן ייצוג לנאשמים ונחקרים בעבירות רכוש ואלימות.

עקבו אחרינו בפייסבוק

פוסטים אחרונים באתר