תפקידו של שירות המבחן בהליך הפלילי

לאחר הכרעת דין מרשיעה, בית המשפט נדרש לגזירת הדין. גזר הדין תלוי רבות בצורה שבית המשפט התרשם מהנאשם, מהאופן שבו הסניגור הציג את טענותיו, אך הוא גם יהיה מושפע מהתרשמותו של שירות המבחן, מכמה סיבות – ראשית, שירות המבחן הוא זרועו הארוכה של בית המשפט, הוא בלתי תלוי ואינו נוטה לאף צד – לא לטובת הנאשם ולא לטובת המאשימה. שנית, שירות המבחן, במקרים רבים, מלווה את הנאשם לאורך ההליך המשפטי ועורך איתו היכרות עמוקה שבסופה, הוא יכול לחוות עליו את דעתו המקצועית. המאמר הבא יסביר לכם מהו שירות המבחן, מהות תפקידו וכיצד בית המשפט נעזר בו כדי לקבל את ההחלטה איזה עונש להשית על הנאשם.

תפקידו של שירות המבחן

שירות המבחן הינו שירות ממלכתי סוציאלי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים והוא קיים ופועל מכוח חוק סדר הדין הפלילי. שירות המבחן הוא חלק ממערכת אכיפת החוק, נחשב לזרועו הארוכה של בית המשפט ונועד לתת מענה סוציאלי לבקשותיו. עיקר עיסוקו של שירות המבחן הוא אבחון ופיקוח על מעורבים בפלילים ובשיקומם.

עובדי שירות המבחן נקראים קציני מבחן – עובדים סוציאליים בעלי הכשרה מיוחדת לאבחון, פיקוח, טיפול ושיקום של עבריינים, מתוך מטרה להביא לצמצום שיעורי הפשיעה והעבריינות החוזרת.

נוסף על כך, שירות המבחן עוסק גם בנפגעי עבירה ולמעשה, הם מסייעים בהגשת תסקיר נפגע עבירה לבית המשפט שבמסגרתו, הוא יציג לבית המשפט את מצבו הבריאותי, הנפשי והכלכלי בעקבות הפגיעה ובכך, ניתנת לו היכולת להשפיע במידת מה על העונש שיושת על הנאשם במסגרת גזר הדין.

שירות המבחן – זרועו הארוכה של בית המשפט

במהלך דיוני בית המשפט בהליכים פליליים, יהיו מקרים בהם בית המשפט יחליט לפנות לשירות המבחן ויורה על הכנת תסקיר. למשל, אם המאשימה הגישה בקשה למעצר עד למעצר עד תום ההליכים נגד הנאשם, שירות המבחן יגיש תסקיר שבמסגרתו הוא יבחן באם קיימת אפשרות לשחררו בתנאים מגבילים (סעיף 21א לחוק סדר הדין הפלילי) או למשל כאשר הנאשם מורשע בדין ומתבקש תסקיר בעניינו, שירות המבחן ימליץ במסגרת התסקיר על הענישה הראויה לנאשם, ובכלל זאת ענישה טיפולית במידה והנאשם מתאים לכך (סעיף 37(א) לחוק העונשין).

לשם עריכת התסקיר, שירות המבחן יערוך מפגשים לאורך זמן עם הנאשם ויאסוף מידע ונתונים אודותיו – מי הוא הנאשם, העבירות שביצע ונסיבותיהן, סביבת הנאשם והמקורבים לו.

על פי החוק, תסקיר מעצר יכלול את נסיבותיו האישיות של הנאשם, משמעות המעצר, החלופות למעצר ולשחרור או המלצה בדבר תנאים מיוחדים לשחרור בערובה והפיקוח עליו.

תסקיר לעניין העונש לעומת זאת, יתייחס לעברו הפלילי של הנאשם, מצבו המשפחתי ופרטי מקורביו, מצבו הכלכלי, מצבו הבריאותי של הנאשם ושל בני משפחתו ונסיבות פרטיות מיוחדות (אם יש) שהביאו אותו לבצע את העבירה.

יש לציין כי תסקיר מעצר ותסקיר לעניין העונש יערכו ויוגשו בנפרד לחלוטין ואין שום קשר ביניהם.

לאחר איסוף הנתונים ועיבודם, קצין המבחן המטפל יערוך תסקיר (חוות דעת מקצועית) שבמסגרתו הוא יבחן האם קיימת אפשרות שיקומית או האם הנאשם נעדר אפשרות שיקומית. במידה והנאשם נמצא מתאים להליך שיקום, קצין המבחן גם ירכיב עבורו תכנית שיקומית סדורה המתאימה לו.

תסקיר שירות המבחן, הינו חוות דעת ששמה דגש על שיקום הנאשם ועל העתיד שלו בחברה. ובית המשפט, בבואו לגזור את הדין, ישים לנגד עיניו גם את האינטרס הציבורי בגזירת העונש. כלומר, בית המשפט אינו מחוייב להמלצות שירות המבחן, אך ישקול בכובד ראש להמלצות האמורות בתסקיר.

יוער, כי בית המשפט מחויב להורות על הגשת תסקיר כאשר ישנה דרישה למאסר והמדובר בצעיר מתחת לגיל 21.

שירות המבחן לנוער

שירות המבחן לנוער מטפל בעניינם של בני הנוער (בני 12-18) החשודים בביצוע עבירה ובכאלו שהוגש נגדם כתב אישום בבית משפט לנוער. בעוד ששירות המבחן למבוגרים נכנס לתמונה בהתאם לבקשת שירות המבחן. כאשר מדובר בתיקי נוער, שירות המבחן ילווה את ההליך הפלילי כבר משלב החקירה, בעיקר משום שמדובר בנערים שהחוק נוהג בהם בגמישות. קציני מבחן לנוער יגישו תסקירים גם לגורמי האכיפה ולא רק לבית המשפט. על מנת לשמש בתפקיד של קצין מבחן לנוער, יש לעבור לשם כך הכשרה מיוחדת הכוללת התמחות ספציפית בנוער.

יש לציין כי כאשר המאשימה מבקשת לעצור קטין עד תום ההליכים, בית המשפט מחויב להורות על הגשת תסקיר מעצר בעניינו.

עדות קצין מבחן בבית המשפט

על פי סעיף 191 לחוק סדר הדין הפלילי, לתסקיר מטעם שירות המבחן יש מעמד מיוחד – הוא יימסר רק לתובע ולסניגור של הנאשם. המשמעות היא, שלנאשם עצמו אין זכות לעיין בתסקיר שהוגש בעניינו. כך גם נקבע בבג"ץ 2754/94 יצחק לוי נ' שרת העבודה והרווחה – בית המשפט העליון דן בסירוב משרד העבודה והרווחה למסור לעותר מידע שהצטבר בתיקו האישי ובו חוות דעת של פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים וקבע כי: "השמירה על ייחודו של התסקיר ומעמדו של קצין המבחן והאינטרס הציבורי בעידוד המומחים למסור את חוות דעתם החופשית והמלאה ובעידוד ה'אחרים' למסור מידע, גוברים ככלל על האינטרס הפרטי של העותר בקבלת המידע."

לכלל זה נקבע חריג כי ניתן לאפשר לנאשם לעיין בתסקיר שהוגש בעניינו, ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים.

ככל שעולה הסתייגות או חוסר בהירות ביחס לתסקיר, בית המשפט רשאי לבקש הבהרה או השלמה ואף לאפשר לצדדים להפנות שאלות הבהרה לקצין המבחן.

סוף דבר

כפי שציינו במאמר זה, לתסקיר שירות המבחן יש השפעה כבדת משקל על הליכי המעצר וגזירת העונש בעניינו של הנאשם. על כן, חשוב מאוד לפנות לעורך דין פלילי מקצועי, מיומן ומנוסה שיעניק לכם ליווי וייעוץ מיטביים להתמודדות מול שירות המבחן.

אנא אל תהססו לפנות לעורך דין פלילי בכל עת.

עקבו אחרינו בפייסבוק

פוסטים אחרונים באתר