מאמר ייעוץ לפני חקירה

לייעוץ לפני חקירה שניתן על ידי עורך דין פלילי מנוסה חשיבות רבה ביותר להמשך התפתחות התיק שנחקר על ידי היחידה החוקת. למשטרה יש עדיפות על פני כל חשוד שמוזמן לחקירה. עדיפות זו נוצרת מפערים מובנים הקיימים בהבדלי הכוחות בין הצדדים. במקרים רבים, אנשים מזומנים לחקירה במשטרה כאשר כלל אינם יודעים במה בכוונת המשטרה לחקור אותם – המשטרה לא מודיעה מראש על מה בכוונתה לחקור. כך, שגם אם תתייעצו עם עורך דין, טרם הגעתכם למשטרה, ייתכן ולייעוץ שקיבלתם אין כל רלוונטיות.

 

בעת שחשוד נחקר במשטרה, בתחילת החקירה, חלה חובה על החוקר להודיע לחשוד, כי הוא נחקר באזהרה, להקריא בפני החשוד את העבירות בגנין הוא נחקר ולפרט בפניו הנסיבות אשר הביאו אותו להיחקר במשטרה. לאחר מכן, על השוטר להודיע לחשוד שזכותו לשמור על זכות השתיקה. ואולם, הימנעות ממסירת גרסה יכולה לחזק את הראיות הקיימות כנגדו. בסיום האזהרה על השוטר להודיע לחשוד שיש לו זכות להיוועץ בעורך דין. בשלב זה. כאשר החשוד יודע מה מייחסים לו וכנגד מה עליו להתגונן. חשוב לבקש לממש את זכות ההיוועצות ולהתייעץ עם עורך דין פלילי.

 

בשנים האחרונות אומצה בפסיקה דוקטרינית הפסילה החוקתית, פסק הדין המנחה בסוגיה זו הינו פסק הדין שניתן בעניין רפאל יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי ע"פ 5121/98. בפסק הדין נקבע שזכות ההיוועצות הינה זכות יסוד של חשוד בהליך הפלילי. ובמקרים מסומים, פגיעה בזכות זו, יכולה להביא לפסילת הודיה שהושגה תוך כדי הפגיעה בזכות ההיוועצות.

 

חשיבותה של זכות ההיוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה. נובעת מכך שבדרך כלל, חקירה של אדם מן הישוב על ידי חוקרי משטרה מנוסים ומיומנים הינה סיטואציה מורכבת ומלחיצה, ובייחוד הדברים אמורים כאשר המדובר באדם שנמצא בסטטוס של עצור או מעוכב. בשלב זה, האדם הרגיל בדרך כלל מצוי בלחץ נפשי אדיר, המחשבות לא מסדורות, דאגות וחששות רבות אפופות אותו. פגישה עם סנגור מטעמו, שהוא האדם היחידי שעליו החשוד יכול לסמוך בעת הימצאותו בתחנת המשטרה. מפיגה את החשש ועוזרת לגבש את הגרסה שברצונו למסור. פגישה עם עורך דין פלילי, גם מבהירה לצוות החקירה שהנחקר לא לבד ושיש מאחרייו עורך דין שידאג שזכויותייו לא יקופחו, ממתין להם לאחר שיחקרו אותך ושיילחם על חירותו של לקוחו. בדרך כלל, כשעורך דין פלילי מעורב בתמונה החוקרים ידקדקו במעשיהם וידאגו לבצע את עבודתם ללא חריגה מהכללים.

 

התייעצות עם עורך דין פלילי בדרך כלל מסייעת לשמור על זכויות הנחקר, ומונעת את הניצול לרעה של פערי הכוחות המובנים בין האדם הנחקר לבין השוטרים החוקרים אותו. באמצעות התייעצות עם עורך דין טרם החקירה, ניתן להבטיח שהנחקר מודע למכלול חובותיו וזכויותיו. ובכלל זאת, הזכות לחקירה הוגנת מבלי שיופעלו עליו אמצעי חקירה פסולים, החיסיון מפני הפללה עצמית, האפשרות לשמור על זכות השתיקה וכו'.

 

עורך הדין פלילי מנוסה אשר ייפגש עם הנחקר יבחן כל סיטואציה לגופה ובהתאם לניסיונו ולהערכתו המקצועית, וידע בכל סיטוציה, תוך שמיעת גרסתו של הלקוח, לסייע ללקוח בגיבוש עמדתו בחקירה תוך כדי התחשבות באפשרות של שמירה על זכות השתיקה ומשמעות השמירה על זכות השתיקה, מסירת גרסה מלאה, העלאת טענות שונות. כגון, הגנה עצמית, טענת אליבי {"במקום אחר הייתי"}, קיומם של עדי ראיה שניתן להפנות אליהם וכו'.

 

צריך לזכור, כי קיימים מקרים בהם טובת הלקוח מחייבת אי חשיפה של טענות אפשריות של הלקוח. וזאת על מנת למנוע מהיחידה החוקרת ביצוע של השלמות חקירה, ו/או מתן רמזים ו/או כיווני חקירה חדשים אשר יכולים לפגוע בטובותו של הלקוח. זאת ראוי שייעשה רק לאחר בחינה אסטרטגית של ניהול התיק ובהתייעצות עם עורך דין פלילי.

 

מספר עצות לנחקר:

בעת הגעתך לחקירה עלייך לזכור מספר כללי ברזל שהעמידה עליהם יכולה למנוע הסתבכות עתידית.

ראשית – עליך לזכור, השוטר אינו חבר שלך, גם אם לפעמים החוקר מציג את עצמו כמי שאיכפת לו ממך ורוצה בטובתך, עלייך לזכור שרק אתה דואג לעצמך בתחנת המשטרה ושאין לך חברים בתחנת המשטרה.

 

שנית – לעיתים חוקרים ישתמשו בתחבלות על מנת לנסות להניא אותך מלהתייעץ עם עורך דין, בכך שיגרמו לך לחשוב שעורך הדין רק יכול לסבך את התמונה, שבכוונתם לחקור אותך ולשחרר אותך ושהמתנה לעורך הדין שיגיע הינה מיותר ומעכבת את השחרור. יתכן ויטענו שהמדובר בעבירה קלה והייעוץ מיותר ושאם לא עשית כלום אז אין לך מה להסתיר.

 

שלישית – זכור כי אין שיחות בלתי רשמיות. כל שיחה שתנהל עם החוקר תתועד ותיכנס לתיק. זכור, גם יציאה לעשן סיגריה, שיחות במהלך ארוחה, נסיעות ממקום למקום וכו' הינם חלק מפעולות חקירה לגיטמיות. במידה ותודה בביצוע עבירה, גם אם הדבר ייעשה בשיחה לא פורמאלית, ייקשה עלייך לאחר מנכן לחזור בך – הדברים נרשמים ומתועדים בתיק החקירה.

 

רביעית – בסיום חקירתך ובטרם אתה חותם עליה, קרא אותה, ודא שהיא משקפת את מה שנאמר על ידך, במידה ואתה רואה שדברים שאמרת לא נרשמו או שנרשמו בניסוח אחר, ודא שהדבר מתוקן. במידה והחוקר רושם דברים אינם מדויקים, תעמיד אותו על טעותו, אל תוותר, בקש שהדברים יתוקנו.

 

חמישית – אינך יכול לדעת לעולם עם מי אתה מדבר, שיחות עם עצורים אחרים, יכולים להתברר בהמשך כשיחות שקיימת עם מדובבים. אל תשוחח עם אנשים אחרים על המקרה שלך, אל תנסה לקבל עצות או חיזוקים מאנשים אחרים שאתה פוגש במהלך שהייתך בתחנת המשטרה או במעצר.

 

שישית- זכור כי יש לך חיסיון מפני הפללה עצמית. החוק מקנה לך את האפשרות לשמור על זכות השתיקה. לעיתים לחוקרי המשטרה אין ראיות ממשיות. בין אם כל מה שיש להם זה רק מידע מודיעני שאינו קביל בבית המשפט, בין אם מדובר במתלונן שמסר תלונה ואחר כך חזר בו, ובין אם יש ראיות שקושרות אותך לביצוע עבירה אבל אין להם כל חיזוק. אם אין לך גרסה טובה, עדיף לשמור על זכות השתיקה מאשר להסתבך עם שקרים.

 

סיכום:

לייעוץ לפני חקירה עם עורך דין פלילי טרם החקירה משמעות מכרעת באשר לאופן התפתחות החקירה ועתיד התיק. זהו שלב מפתח בתיק החקירה ומתן גרסה לאחר התייעצות עם עורך דין פלילי יכולה לעיתים להשיג תוצאות כבר בתחילת ההליך.

 

להתייעצות נוספת ניתן לפנות  ללא התחייבות לעו"ד בנימין בן נתן

 

לייעוץ לפני חקירה שניתן על ידי עורך דין פלילי מנוסה חשיבות רבה ביותר להמשך התפתחות התיק שנחקר על ידי היחידה החוקת. למשטרה יש עדיפות על פני כל חשוד שמוזמן לחקירה. עדיפות זו נוצרת מפערים מובנים הקיימים בהבדלי הכוחות בין הצדדים. במקרים רבים, אנשים מזומנים לחקירה במשטרה כאשר כלל אינם יודעים במה בכוונת המשטרה לחקור אותם – המשטרה לא מודיעה מראש על מה בכוונתה לחקור. כך, שגם אם תתייעצו עם עורך דין, טרם הגעתכם למשטרה, ייתכן ולייעוץ שקיבלתם אין כל רלוונטיות.

עקבו אחרינו בפייסבוק

פוסטים אחרונים באתר