חיפוש לא חוקי – ומשמעותו?

חיפוש משטרתי והראיות המתגלות בעקבותיו היא סוגיה אשר עולה רבות והיא מניעה את רוב התיקים הפליליים. מרבית האנשים באוכלוסיה כלל לא מודעים לזכויותיהם כאשר שוטר בא לערוך חיפוש בביתם בכליהם או בגופם – האם שוטר מוסמך לערוך עליך חיפוש בכל מצב? האם ישנן הגבלות ותנאים לסמכות החיפוש בפסיקה ובחוק?

המאמר הבא יעשה לכם סדר בכל הנוגע לעילות החיפוש, מה ייחשב לחיפוש בלתי חוקי והאם סירוב לבצע חיפוש הוא אפשרי.

עילה חוקית

החוק מאפשר למשטרה או לכל רשות סמכותית אחרת לבצע חיפוש רק במקרים ובתנאים מסוימים. כלומר, סמכות החיפוש לא ניתנת לשוטר בכל מצב נתון. עם זאת, פעמים רבות המשטרה מבצעת חיפושים מבלי שיהיה לה עילה חוקית לכך תוך חריגה מסמכותה על פי חוק. אם הוכח כי ראיות מסוימות הושגו באמצעות חיפוש בלתי חוקי, בית המשפט עשוי לקבוע כי הן בלתי קבילות ולפסול אותן. מכאן, מגיעה החשיבות בייצוג מקצועי בתיקים כאלה מאחר וייעוץ עם סניגור מנוסה, עשוי להוביל לביטול כתב אישום ואף לזיכוי (כפי שנקבע בהלכת בן חיים).

עילות חיפוש

צו חיפושהכלל הוא שחיפוש צריך להיעשות על פי צו בית משפט. המשטרה למעשה, מגישה בקשה לבצע חיפוש ותומכת את בקשתה בחומר ראיות המצדיק את הבקשה. לרוב, הצו יכיל הגבלות לעריכת החיפוש שיתבצע רק בנסיבות מסוימות או לשם תפיסה של חפצים מסוימים. למשל, חתימה כדין על צו החיפוש, עריכת החיפוש בפני שני עדים נייטרלים או כי החיפוש יתבצע רק ברכב ולא בבית וכד'. כלומר, גם אם ניתן צו חיפוש, קיימות הגבלות שהשוטרים עלולים לעבור עליהן. עורך דין מנוסה ידע להבחין האם צו החיפוש התבצע בהתאם לדין או תוך חריגה מסמכות ובמקרה הצורך, לטעון לאי חוקיות החיפוש.

חיפוש ללא צו –  על פי הלכת בן חיים כאשר שוטר עורך חיפוש על גופו של אדם ללא צו בית משפט עליו להצביע על חשד סביר כי אותו אדם ביצע עבירה או עומד לבצע עבירה. חשד סביר, על אף שהוא יכול להיות סובייקטיבי, נתון לפרשנויות שונות ומשתנה מאדם לאדם, בתי המשפט מתייחסים אליו כאל מושג אובייקטיבי של האדם הסביר – האם אצל האדם הסביר היה מתקיים חשד סביר באותן נסיבות? נקבע בפסיקה כי חשד בעלמא או תחושת בטן אינה מספיקה לביסוס של חשד סביר וכן, כי החשד צריך להתייחס לביצוע פשע של ממש (ולא עבירה קלה מסוג עוון או חטא).

שוטר מוסמך לערוך חיפוש במקום (בית מגורים, רכב, בית עסק וכד') ללא צו כאשר מתקיימים אחד מהתנאים הבאים: חשד סביר לביצוע עבירה מסוג פשע, כאשר המחזיק במקום זועק לעזרה, כאשר אדם הנמצא במקום פונה לעזרה, במצב של בריחת אדם ממשמורת חוקית או כאשר מחזיק המקום נתן את הסכמתו מדעת לביצוע החיפוש.

חיפוש בהסכמה –  שוטר יהיה רשאי לערוך חיפוש ללא צו בגופו של אדם או במקום בו הוא מחזיק במקרה בו מתקיים חשד סביר לביצוע עבירה מסוג פשע וכאשר ניתנה הסכמה מדעת לחיפוש. על פי הלכת בן חיים, נקבע כי על שוטר המבצע חיפוש לוודא כי נשוא החיפוש מודע לזכותו לסרב וכי הסירוב לא ישמש לחובתו. בהלכת בן חיים נקבע, כי הסכמתו לחיפוש הייתה שלא מדעת מאחר והוא כלל לא ידע על זכותו לסרב וכי סירובו לא ישמש לחובתו והראיות שנתפסו בחיפוש, אינן קבילות ופסולות מלשמש כראיה ולכן, ההרשעות נגדו בוטלו בסופו של דבר.

חיפוש לאחר מעצר –  סעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי קובע כי שוטר יהיה רשאי לבצע חיפוש על גופו של העצור כאשר יש עילה למעצרו וכאשר המעצר בוצע טרם חיפוש.

חיפוש בעבירות סמים דווקא כשהחיפוש נוגע לביצוע של עבירת סמים יש איזשהי הקלה בתנאים ומספיק חשד סביר לביצוע עבירת סמים מסוג עוון על מנת להכשיר את ביצוע החיפוש. כך נקבע על פי סעיף 28 לפקודת הסמים המסוכנים.

אלו הן העילות העיקריות שבהתקיימותן חיפוש ייחשב לחוקי.

חיפוש לא חוקי – ההשלכות

חיפוש לא חוקי ייחשב לשוטר כעבירת משמעת שתוביל להעמדה לדין משמעתי. מבחינת החשוד או הנאשם, חיפוש לא חוקי יכול להוביל לפסילת הראיות שנתפסו במסגרתו ולביטול כתב האישום או לזיכוי. בהלכת יששכרוב נקבע המבחן המשולש המונה את השיקולים שלפיהם בית המשפט האם לפסול ראיה שהושגה באמצעות חיפוש לא חוקי: אופי אי החוקיות שהייתה כרוכה בהשגת הראייה ומידת חומרתה, מידת ההשפעה של האמצעי הפסול על הראיה והנזק הצפוי לחברה אל מול התועלת הצפויה לה אם תפסל הראיה.

משרדנו ייצג בלא מעט תיקים בהם נאשמים זוכו בסופו של דבר בעקבות חיפוש לא חוקי. אחד מהם, נדון בבית משפט השלום ברחובות במסגרתו קיבל בית המשפט את עמדתו של עוה"ד בנימין בן נתן וזיכה נאשמת מהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית בשל אי חוקיות החיפוש שנעשה בביתה (לקריאה מורחבת על התיק – לחצו כאן).

חיפוש לא חוקי יכול גם להוות בסיס לתביעה בנזיקין נגד המשטרה.

סיכום:

קיימת חשיבות רבה במימוש זכותכם להיוועץ בעורך דין וחשוב יותר מכך, להיוועץ בעורך דין פלילי מקצועי ומנוסה שיידע לייצג אתכם על הצד הטוב ביותר תוך שימת לב לדקויות שבהליך החיפוש שלעיתים, תוכל יוכלו להוביל לביטול ההליכים המשפטיים כנגדכם ואף לזיכוי.

עקבו אחרינו בפייסבוק

פוסטים אחרונים באתר