המרשם הפלילי – שינוי עילת סגירת תיק חקירה

 

רוב הנחקרים אינם מודעים לכך, כי בעת שנחקרו באזהרה במשטרה כחשודים, ללא כל קשר לתוצאות החקירה, מתעדכן המרשם הפלילי בעבירה בגינה הם נחקרו. במאמר זה נעמוד על סוגי הרישומים, עילות סגירת תיק פלילי לאחר שחשוד נחקר במשטרה, ונבחן את האפשרויות לשנות את עילת סגירת התיק.

 

יש לעשות הבחנה בין "רישום פלילי" שמשמעותו הינה, כי אדם נחקר במשטרה, הוגש כנגדו כתב אישום על ידי יחידת התביעות המתאימה וההליך השיפוטי הסתיים בהחלטת שופט על הרשעה/ אי הרשעה/ קביעת בית המשפט שהנאשם אינו כשיר לעמוד לדין וכו'.

 

לבין "רישום משטרתי" שהינו קובץ הרישומים הפנימיים הנרשמים במאגרי המשטרה ועניינם בעיקר הרישומים בגין תיקי המב"ד – ממתינים לברור דין – שיש לאדם. ותיקי חקירה שנסגרו מעילות כאלה ואחרות.

 

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981. קובע שהמרשם הפלילי הכולל הן את הרישום הפלילי והן את הרישומים המשטרתיים הינו חסוי מכוח חוק. ואין לאף אדם רשות לגלות אותו, אלא, בנסיבות שהחוק מאפשר זאת.

 

יש לציין שכל עוד החקירה נמשכת, ובמידה והוגש כתב אישום, וההליכים עדיין מתנהלים, יופיע התיק במרשם הפלילי כתיק מב"ד – "ממתין לברור דין". בסיום החקירה מחליט הקצין הממונה באם להורות על סגירת התיק באחת מן העילות הקבועות בחוק. ולחילופין, להעביר את התיק ליחידת התביעות המתאימה (תביעות משטרתיות או פרקליטות) בצירוף המלצה להגשת כתב אישום. ליחידת התביעות לאחר קבלת התיק שמורה הזכות להחליט באם להגיש כתב אישום, לבקש מהיחידה החוקרת השלמות חקירה או שמא להורות למשטרה לסגור את התיק באחת העילות כפי שיפורט בהמשך.

 

עילות סגירת התיק:

ככל שהוחלט על סגירת התיק, בין אם על ידי קצין המשטרה הממונה על החקירה ובין אם על ידי יחידת התביעות המתאימה, קיימות בחוק מספר עילות לסגירת התיק. וזאת בהתאם להנחיות פרקליט המדינה ולשיקולים המופורטים בהנחיות אלו.

חוסר אשמה פלילית – תיק ייסגר בעילה זו כאשר לאחר סיום החקירה ובחינת העדויות והראיות שנאספו, עולה שלא בוצעה עבירה כלשהי. ולחילופין, כאשר נאספו די ראיות לכך שאכן בוצעה עבירה. ואולם, אין כל יכולת לקשור את החשוד אשר נחקר לביצוע של אותה עבירה.

 

חוסר ראיות – היחידה החוקרת סיימה לאסוף את הראיות ובבחינת הראיות שנאספו נראה שלא התגבשו די ראיות היכולות להביא להרשעתו של החשוד בבית המשפט ברמת סבירות גבוהה. סיטואציה זו הינה בעייתית ביותר, שהרי מצד אחד הוחלט שלא להגיש כתב אישום כנגד הנחקר, ומצד שני התיק נגד החשוד נסגר מחוסר ראיות, כך שנותרת "עננה" פלילית מעל ראשו, וזאת מבלי שהעניין ייבחן בערכאות השיפוטיות.

 

חוסר עניין לציבור – סגירת תיק בעילה זו משמעותה למעשה שנאספו די ראיות לביצוע של עבירה פלילי כלשהי. ואולם, מטעמים של שיקולי התביעה, ו/או משיקולי מדיניות ועניין ציבורי מוחלט שלא להגיש כתב אישום. כך למשל ככל הנוגע לעבירת החזקת סם לצריכה עצמית, ככל שמדובר בעבירה ראשונה ובכמות סם קטנה, התביעה כמדיניות ובהתאם להנחיית פרקליט המדינה אינה מגישה כתב אישום, אלא סוגרת את התיק מחוסר עניין לציבור.

 

אם כן, סגירת תיק מחוסר אשמה פלילית, מנקה את החשוד לחלוטין מביצועה של העבירה שבגינה נחקר. ומשמעות העניין היא שאין פליליות במעשה שנעשה. ולחילופין, שאין לחשוד כל מעורבות או קשר לביצוע העבירה, אף שנחקר בגינה. הרישום בגין חקירה זו יימחק ולא יופיע כלל במרשם הפלילי.

 

מיותר לציין, את החשיבות הגדולה לסגירת התיק "מחוסר אשמה" ולא "מחוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור". לרישום הפלילי השלכות בתחומי החיים השונים כך למשל ככל הנוגע לעיסוק בעבודות ביטחוניות, קבלת רישיון לנשק, קבלה לעבודה במשרה ציבורית וכו'.

 

כיצד משנים את עילת סגירת התיק

חשוד שנחקר במשטרה בגין עבירה שאין לו שום קשר אליה והינו סבור ששמו הטוב נפגע, אף שהוחלט לסגור את התיק כנגדו בעילה של "אין עניין לציבור" או "חוסר ראיות". באפשרותו להגיש בקשה מנומקת שתוגש לקצין הממונה על החקירה, לשינוי עילת סגירת התיק לעילה של "חוסר אשמה פלילית". בקשה מסוג זה יש להגיש תוך זמן קצוב שנמדד מיום קבלת ההודעה על סגירת התיק.

 

בקשה לשינוי עילת סגירת תיק תתקבל במידה ואכן הגורם המטפל ישתכנע לאחר עיון בבקשה שאין אף לא "בדל ראיה" כנגד החשוד, לעיתים רחוקות הדבר יעשה באופן חריג בנסיבות חריגות של החשוד. הגשת בקשה באמצעות עורך דין פלילי מנוסה הבקיא בשיקולים השונים, מגדילה מטבע הדברים, את סיכויי הבקשה להתקבל. יש לציין, שבקשה מסוג זה כמובן מצריכה ידע משפטי נרחב. בקשה זו תוגש בדרך כלל לאחר שעורך הדין קיבל מהיחידה החוקרת או מרשות התביעה המוסמכת את עיקרי חומר הראיות, ניתח את הראיות בהתאם לניסיונו המקצועי ולהוראות החוק והפסיקה. כמובן, שעורך הדין ידע לשלב בנימוקי בקשתו נסיבות אישיות של הלקוח ואשר יהא בכוחן להוות נדבך נוסף בשיכנוע הגורם המוסמך בסגירת התיק.

 

סיכום:

אדם שנחשד בביצוע עבירה ושאין לו כל קשר אליה. ולחילופין, סבור כי אין כל פליליות במעשה שעשה. ממולץ שיפעל לשינוי עילת סגירת התיק במידה והתיק לא נסגר בעילה של "חוסר אשמה".

משרדו של עורך הדין בנימין בן נתן מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים לאחר שנים של ניסיון בתחום. על כן ובמידה ואתה מעניין לשנות את עילת סגירת התיק נגדך ניתן לפנות להתייעצות נוספת.

עקבו אחרינו בפייסבוק

פוסטים אחרונים באתר