המחוזי דוחה ערעור המדינה תוך קביעות תקדימיות

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מקבל את עמדתו של ב"כ הנאשם עורך דין בנימין בן נתן ודוחה את ערעור המדינה על זיכויו של נאשם בהחזקת סכין. בית המשפט המחוזי מאמץ את גישתו של בית משפט השלום ואף מרחיב אותה תוך קביעות תקדימיות בעניין חוקיות עיכוב, תשאול וחיפוש על גוף חשוד.

על פי עובדות כתב האישום ביום 22.5.11 בשעה 20:00 ברחוב יחזקאל בעיר רמלה, מקום בו הייתה תחנת סמים פעילה, החזיק הנאשם סכין בכיס מכנסיו הימני שלא כדין. להגנתו ובמסגרת התשאול שעבר הנאשם בשטח הוא טען כי הסכין הוחזקה לשם הגנה עצמית.

הנאשם הואשם בעבירה של החזקת סכין. ב"כ הנאשם ען"ד פלילי בנימין בן נתן ביקש לזכות את הנאשם נוכח פגמים שנפלו בזכותו להליך הוגן וזאת לאור העובדה שנפל פגם בעיכובו של הנאשם. בנוסף לכך נפלו פגמים נוספים במהלך תשאולו של הנאשם בשטח על ידי השוטרים בכך שלא נמסרה לנאשם זכותו להתייעץ עם עורך דין וזכותו לשמור על שתיקה . כמו כן, נטען כי יש לפסול את ראיית הסכין לאור העובדה שהחיפוש שנערך על הנאשם אינו חוקי, בין היתר לאור העובדה שבוצע ללא שהתקיים חשד סביר. בית משפט השלום ברמלה קיבל את עמדתו של עו"ד בן נתן וזיכה את הנאשם מכל אשמה.

בהמשך לזיכוי הנאשם נוכח מחדלי החקירה והתנהלותם של השוטרים בשטח בת"פ 42828-4-12 החליטה המדינה להגיש ערעור על הזיכוי לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד

המחוזי אימץ את גישתו של בית משפט השלום ואף הרחיב אותה וקבע כי לפגמים שנפלו בעיכובו של הנאשם, ובעיקר לפגמים במסגרת תשאולו בשטח ישנה השפעה על יתר הראיות, שכן העיכוב והתשאול מהווים רק חוליה אחת בשרשרת האירועים הכוללת. עוד קבע המחוזי כי העובדה שעיכובו של הנאשם בשטח נעשה שלא כדין יש לכאורה השפעה ישירה על שאלת חוקיות החיפוש.

בעקבות כך, בית המשפט המחוזי קבע רף חדש שעל המשטרה לעמוד בו בטרם חשוד יתושאל בשטח. כמו כן בעניין זה קובע בית המשפט אמירה תקדימית לפיה יש לייחס משקל נמוך להודיה שנמסרה בתחנת המשטרה  גם אם נעשתה על פי הכללים וזאת במידה וההודיה בעת התשאול בשטח צבועה בפגמים הפוגמים בזכויתיו של החשוד. לעניין זה טענה המאשימה כי הנאשם היה חופשי למסור גרסה אחרת שאינה מפלילה ושאינה קשורה לגירסה הראשונה. בתגובה לכך קבע בית המשפט כי בספק אם הנאשם אכן היה חופשי לעשות זאת, שכן לא ניתן לשלול את האפשרות כי הנאשם ראה עצמו כבול בגרסה שמסר במהלך התשאול בשטח, דהיינו כי הסכין הוחזקה להגנה עצמית.

מעבר לכך בית המשפט המחוזי קיבל גם את טענותיו של עו"ד בנימין בן נתן שלא התקבלו בבית משפט השלום. כך למשל בדבר העובדה שלא התקיים חשד סביר המצדיק חיפוש כנדרש בחוק ובפסיקה. בית המשפט קבע כי עצם העובדה שהנאשם נראה בשעת לילה במקום המוגדר על ידי המשטרה "כמתחם סמים" אין בו כדי להצדיק כשלעצמו עריכת חיפוש על גופו של נאשם. (ע"פ 28090-02-15).

לפסק הדין המזכה של בית המשפט המחוזי לחץ כאן!!

לפסק הדין המזכה של בית המשפט השלום לחץ כאן!!

עקבו אחרינו בפייסבוק

פוסטים אחרונים באתר

זיכוי נאשם מעבירת התפרצות

בית משפט השלום בתל אביב מקבל את עמדתו של עו"ד פלילי בנימין בן נתן ומזכה נאשם מעבירת התפרצות וזאת על אף עדות של שוטר ועד